DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

Núm. Identificador ……....... Curs

núm. identificador ……....... curs 20162017 sol·licitud de preinscripció a llars d’infants públiques de balag
20 Jan, 2024
Date
145.79 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
NÚM IDENTIFICADOR …… CURS 20162017 SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
núm. identificador ……....... curs 20162017 sol·licitud de preinscripció a llars d’infants públiques de
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript


Núm. Identificador …….......

Curs 20162017

Sol·licitud de preinscripció a llars d’infants públiques de Balaguer.

Dades de l’alumne/a
Nom
 
Cognoms
 
NIF
 
Adreça
 
Núm. Pis 
Municipi 
Localitat
 CP 
Telèfon
 
Telèfon mòbil
 
email
 
Data de naixement
  
Curs 01 12 23
Nacionalitat 
Nen Nena
Llengües que entén:
Català Castellà Cap de les dues
Germans en el mateix nivell SI NO
Nen Nena
Dades del pare, mare, el tutor o la tutora
NIF/NIE 
Nom i cognoms 
NIF/NIE 
Nom i cognoms 
Dades escolars de l’alumne/a
Necessitats educatives especials
SI NO
Tarja Sanitària 
Plaça sol·licitada
Codi del centre Nom del centre
1
Nom altra llar: 
2
Nom altra llar: 
3
Nom altra llar: 
Criteris generals Punts
A.
Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares
o tutors legals que hi treballin en una jornada mínima de 10
h/setmana
SI NO
B.
Empadronament de la unitat familiar a Balaguer:
*
Dos anys o més empadronats a Balaguer tota la unitat familiar
*
Menys de dos anys empadronats a Balaguer tota la unitat familiar
*
Dos anys o més empadronat a Balaguer un membre de la parella
*
Menys de dos anys empadronat a Balaguer un membre de la parella
C.
Famílies no empadronades a Balaguer però hi treballen: SI NO
Membre de la família Raó social 
D.
Família nombrosa SI NO Família monoparental SI NO
E.
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, germans/es, tutor/a
acredita una discapacitat del 33% o més SI NO
F.
Pare, mare, o tutor/a siguin beneficiari/ària de l’ajut per la
renda mínima d’inserció SI NO
G.
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs SI NO
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos,
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars de l’AMPA o de l’escola per que siguin publicades.
Amb la signatura d’aquest document, autoritzo a l’Impic a facilitar
les dades a l’AMPA de l’escola, per la seva gestió.
Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les
seves dades personals seran objecte de tractament per l’ImPic, amb la
finalitat de gestió de la llar d’infants.
També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés,
rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit,
juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu
electrònic: [email protected]
Declaració del pare, mare, tutor/a legal
 , com a
i amb D.N.I./N.I.E. 
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i
que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als
mateixos ensenyaments.
 ,  de  de 2016
Signatura
INSTITUT MUNICIPAL DE PROGRÉS I CULTURA

More Files

Showing 20 files
Icon
SOBOTA 562021 HORNÍ POČERNICE PLEMENO CELKOVÝ POČET TŘÍDA ŠTĚŇAT
sobota 5.6.2021 horní počernice plemeno celkový počet třída štěňat třída dorostu třída mladých mezitřída třída ote
Icon
SUMARI INTRODUCCIÓ ……………………………… 2 I INDICADORS ECONÒMICS………………… 3 II
sumari introducció …..………………………....…….... 2 i. indicadors eco
Icon
FISCALIA PROVINCIAL DE BARCELONA GRAN VIA DE LES CORTS
fiscalia provincial de barcelona gran via de les corts catalanes, 111(edif f) 08075 barcelona a la fiscal cap provincial de barcelona
Icon
INITIATION AUX SCIENCES DE L’INGÉNIEUR « PRÉSERVER SA SANTÉ
initiation aux sciences de l’ingénieur « préserver sa santé » activité 1 2 heures page 3 / 3 document élève corrigé que
Icon
FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE PROFIL DE
fédération des parcs naturels régionaux de france profil de poste chargé (e) d’étude « trame verte et bleue » contexte le mini
Icon
3 APPEL À CANDIDATURE POUR LA CHAIRE « GENRE
3 appel à candidature pour la chaire « genre » de l’institut du genre le gis institut du genre lance un appel à candidature
Icon
NA PRAWACH RĘKOPISU (CZCIONKA GARAMOND LUB TIMES NEW ROMAN)
na prawach rękopisu (czcionka garamond lub times new roman) (12 pkt.) wydział budownictwa lądowego i wodnego politechniki wrocł
Icon
NOM SCIENCES PHYSIQUES TRAVAUX PRATIQUES PRÉNOM CLASSE
nom : sciences physiques travaux pratiques prénom : classe : acoustique bac pro introduction : texte extrait d’une bro
Icon
4 ACUICULTURA LA ACUICULTURA ES DEFINEIX COM LACCIÓ I
4 acuicultura la acuicultura es defineix com lacció i rubro comercial productiu, en la criança de recursos hidrobiológicos en ambients
Icon
SEJ 3 201314 UKUPNO UKUPNO UKUPNO OCJENA PISMENI USMENI
sej 3 2013/14 ukupno ukupno ukupno ocjena pismeni usmeni agović damir 34,5 27 61,5 d bošković marij
Icon
JEU DES SEPT FAMILLES COMPÉTENCE CONJUGUER ET UTILISER
jeu des sept familles compétence : conjuguer et utiliser à bon escient les verbes étudiés origine des difficultés : méconnaissance des temp
Icon
PROTOCOLE TYPE D’ETUDE DE COHORTE 1 JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE
protocole type d’etude de cohorte 1. justification de l’étude 2 1.1. définition de la maladie ou de l’événement étudié 2 1.2. conna
Icon
MILYEN SZENTÍRÁSI KÖNYVEK RÖVIDÍTÉSEIT TALÁLOD MEG A MONDATBAN? 1
milyen szentírási könyvek rövidítéseit találod meg a mondatban? 1. bár ez óz, ám bölcs. (báruk, ezekiel, ózeás, ámosz, bölcsesség)
Icon
GENERALITAT DE CATALUNYA LLIBRE D’ESTIL DE L’ESCOLA D’HOSTALERIA I
generalitat de catalunya llibre d’estil de l’escola d’hostaleria i turisme de girona departament d’ensenyament ins escola d’hostaleri
Icon
CORRECTION LE FUTUR DES VERBES ÊTRE ET AVOIR
correction le futur des verbes être et avoir * les verbes être et avoir au futur : être avoir
Icon
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SAVOIE RECRUTE UN ANIMATEUR(TRICE)
le conseil départemental de la savoie recrute un animateur(trice) alcotra au sein du service des affaires agricoles et européennes de la
Icon
LES DÉPLACEMENTS INTERNES DANS LE MONDE EN 2012
les déplacements internes dans le monde en 2012 * le nombre total de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en
Icon
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA SOL·LICITUD DE PARTIPACIÓ AL CARNAVAL
ajuntament de santa oliva sol·licitud de partipació al carnaval de santa oliva 2019 1 persona física nom i cognoms:
Icon
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA SOL·LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MAJORS SERVEIS TERRITORIALS
ajuntament d’esparreguera sol·licitud llicència urbanística d’obres majors serveis territorials expedient núm.
Icon
INVERVENCIÓ DE LA PORTAVEU NOEMÍ FERNÁNDEZ (ICVEUIA) EL PLE
invervenció de la portaveu noemí fernández (icveuia) el ple del debat de la ciutat és un dels plens importants que celebrem, aquí ens trobe