DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

plec de prescripcions tècniques contractació del servei de la piscina municipal descoberta annex 2. determinació del preu del co
19 Feb, 2024
Date
57.60 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
DOCUMENT N 3 PLEC TIPUS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
document n. 3 plec tipus de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de barcantina, expedient núm.: 43010189022013
Icon
11 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN L’ACORD MARC
11. plec de prescripcions tècniques que regulen l’acord marc del subministrament, transport i descàrrega inclosos, de reactius químics
Icon
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de subministrament d’aplicacions informàtiques de gestió econòmica. 1.
Icon
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DELS
plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació dels serveis de suport tècnic al cinema teatre la unió: so, llum, tramoia i
Icon
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ
plec de prescripcions tècniques per a l’arrendament amb opció de compra d’edificis prefabricats recuperables amb destinació a aularis
Icon
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA
plec de prescripcions tècniques contractació del servei de la piscina municipal descoberta annex 2. determinació del preu del contracte
Icon
DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS
documentació annexa al plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a contractar per procediment obert el sub
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA
Annex 2. Determinació del preu del contracte
Mòdul: Servei d’atenció al públic
Referència: Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat
esportiva i de lleure
Preu hora conveni
Preu hora total
Hores de servei anual
Total anual (IVA no inclòs)
Grup 3
Administració/atenció públic
8,67 €
36,11 €/h
Un cop determinades les hores exactes del servei, utilitzeu
l’aplicació iPlecs (http://www.ddgi.cat/iplecs), per desglossar el
pressupost i reproduir el document explicatiu.
(Avís. El preu hora total anual s’ha obtingut en base al preu/hora
conveni i aplicant el càlcul de l’aplicació iPlecs, reduint dins
l’Excel generat el percentatge de la MOD del 90% al 75%, per tal
d’incloure el renting/compra de la màquina de cobrament automatitzat)
(Avís. Recorda a consignar una quantitat extra del 10% del
pressupost, amb documents comptables separats, per tenir en compte
obertures extraordinàries de la piscina fora de l’horari habitual)
Mòdul: Servei de salvament i socorrisme
Referència: Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat
esportiva i de lleure
Preu hora conveni
Preu hora total
Hores de servei anual
Total anual
(IVA no inclòs)
Grup 3
Socorrisme (SOS)
8,67 €
30,06€/h
Un cop determinades les hores exactes del servei, utilitzeu
l’aplicació iPlecs (http://www.ddgi.cat/iplecs), per desglossar el
pressupost i reproduir el document explicatiu.
(Avís. El preu hora total anual s’ha obtingut en base al preu/hora
conveni i aplicant el càlcul de l’aplicació iPlecs, augmentant dins
l’Excel generat el percentatge de la MOD del 90% al 95%).
(Avís. Recorda a consignar una quantitat extra del 10% del
pressupost, amb documents comptables separats, per tenir en compte
moments de molta afluència que precisin un segon socorrista)
Mòdul: Servei de neteja
Referència: Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat
esportiva i de lleure
Preu hora conveni
Preu hora total
Hores de servei anual
Total anual (IVA no inclòs)
Grup 5
Neteja
8,33 €
28,88 €/h
Un cop determinades les hores exactes del servei, utilitzeu
l’aplicació iPlecs (http://www.ddgi.cat/iplecs), per desglossar el
pressupost i reproduir el document explicatiu.
(Avís. El preu hora total anual s’ha obtingut en base al preu/hora
conveni i aplicant el càlcul de l’aplicació iPlecs, augmentant dins
l’Excel generat el percentatge de la MOD del 90% al 95%).
Mòdul: Servei de manteniment
Referència: Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat
esportiva i de lleure
Preu hora conveni
Preu hora total
Hores de servei anual
Total anual (IVA no inclòs)
Grup 2
Manteniment
10,06 €
34,88 €/h
Un cop determinades les hores exactes del servei, utilitzeu
l’aplicació iPlecs (http://www.ddgi.cat/iplecs), per desglossar el
pressupost i reproduir el document explicatiu.
(Avís. El preu hora total anual s’ha obtingut en base al preu/hora
conveni i aplicant el càlcul de l’aplicació iPlecs, augmentant dins
l’Excel generat el percentatge de la MOD del 90% al 95%).
Mòdul: Servei de monitor esportiu
Referència: Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que
gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat
esportiva i de lleure
Preu hora conveni
Preu hora total
Hores de servei anual
Total anual (IVA no inclòs)
Grup 2
Tècnic AA/monitor natació
10,06 €
34,88 €/h
Un cop determinades les hores exactes del servei, utilitzeu
l’aplicació iPlecs (http://www.ddgi.cat/iplecs), per desglossar el
pressupost i reproduir el document explicatiu.
(Avís. El preu hora total anual s’ha obtingut en base al preu/hora
conveni i aplicant el càlcul de l’aplicació iPlecs, augmentant dins
l’Excel generat el percentatge de la MOD del 90% al 95%).
(Avís. Recorda a consignar una quantitat extra del 10% del
pressupost, amb documents comptables separats, per tenir en compte un
possible augment del nombre de sessions de monitors)
3

More Files

Showing 20 files
Icon
FITXA D’ALTA D’APRENENTS AQUESTES DADES NOMÉS ES FARAN SERVIR
fitxa d’alta d’aprenents aquestes dades només es faran servir per al programa de voluntariat lingüístic dades personals
Icon
DÉPARTEMENT DE NUTRITION FACULTÉ DE MÉDECINE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
département de nutrition faculté de médecine université de montréal recommandations pour le calcul des besoins énergétiques chez l’
Icon
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА СІЧЕНЬ МІСЯЦЬ 2020РПО ТЕПЕНИЦЬКОМУ
звіт про використання коштів за січень місяць 2020р.по тепеницькому здо №24 «віночок» № п/п організація № договора, число
Icon
ARCHIVO DE ORIGEN ALMAZTALLERSLORENZOBIC202182013 VIDEO 00170 AUDIO STE014 MESA
archivo de origen: almaztallers.lorenzobic202182013 video: 00170 audio: ste014 mesa de trabajo: taller comunidades invisibles/i
Icon
SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ
service d’information et d’accompagnement des producteurs sur le marché (nkalo) 1. description quels sont les objectifs poursuivis pa
Icon
RAPPORT NOUVEAU SYSTÈME TARIFAIRE A – MODALITÉS ACTUELLES TARIFICATION
rapport nouveau système tarifaire a – modalités actuelles tarification restauration scolaire en 2016 la collectivité a décidé d’applique
Icon
EXERCICI DE LES PAU DE 2003 LA MEMBRANA PLASMÀTICA
exercici de les pau de 2003. la membrana plasmàtica limita el contingut cel·lular separantlo de l’exterior. no obstant a través d’ella hi
Icon
COL·LECCIÓ PATRIMONI LITERARI INFORME DE PUBLICACIÓ 1 DADES DE
col·lecció patrimoni literari informe de publicació 1. dades de l’original títol: data de recepció: 2. avaluació ítem
Icon
COURS DE COMPILATION 2ÈME PARTIE GÉNÉRATION DE CODE JACQUES
cours de compilation 2ème partie génération de code jacques ferber 1une approche fonctionnelle de la compilation
Icon
12 MINISTRU KABINETA RĪKOJUMA PROJEKTA „GROZĪJUMI DARBĪBAS PROGRAMMAS „CILVĒKRESURSI
12 ministru kabineta rīkojuma projekta „grozījumi darbības programmas „cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā” sākotnējās ietekmes
Icon
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO DE INSUMOS PARA
sistema de gestión de calidad formato de insumos para proyectos verticales y transversales unidad responsable: justificac
Icon
HOJA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES CENTRO CULTURAL
hoja de inscripción concurso infantil de disfraces centro cultural de san josé, martes de carnaval 2019 categoria grupal nombre de
Icon
DÉCLARATION PERSONNELLE DE CHÔMAGE SUITE À LA SIXIÈME RÉFORME
déclaration personnelle de chômage suite à la sixième réforme de letat, la compétence pour, entre autres, octroyer lallocation de
Icon
HORAIRE DES MESSES DE NOVEMBRE 2020 SECTEUR PASTORAL NEUFCHATEAU
horaire des messes de novembre 2020 secteur pastoral neufchateau 10h00/18h00 : neufchâteau 18h 00 : namoussart 18h00 : warmifontaine 11h00
Icon
TÍU ATHYGLISVERÐIR RUNNAR FYRIR GARÐA Í SVEITUM ARNI BRYNJAR
tíu athyglisverðir runnar fyrir garða í sveitum arni brynjar bragason, kennari við bændaskólann á hvanneyri
Icon
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO WTTPRS240 PAGE 99 IVPOLITIQUE ET
république démocratique du congo wt/tpr/s/240 page 99 iv.politique et pratique commerciales par secteur
Icon
C’EST QUOI? LE PROJET MUNICIPAL SUR LES GRAFFITI ABORDE
c’est quoi? le projet municipal sur les graffiti aborde le phénomène sous deux angles différents : la prévention et la sensibilisation.
Icon
LLICÈNCIA D’OBRA MENOR QUÈ ES? (IGUAL) QUI HO POT
llicència d’obra menor què es? (igual) qui ho pot demanar? (igual) com es fa? documentació que cal aportar per obra meno
Icon
LES STATUTS DU CLRT AVERTISSEMENT LES PRÉSENTS STATUTS
les statuts du clrt avertissement : les présents statuts du comité de liaison de la route transsaharienne n’ont pas fait l’objet de ratifi
Icon
B CABALGATA REYES 2011 ANDA MUNICIPAL COLORS CARROZA FANTASIA
b cabalgata reyes 2011 anda municipal colors carroza fantasia maduixa carroza fantasia carros de foc (2 carrozas)