DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

Moció en defensa del català

moció en defensa del català com a llengua preferent a les administracions antecedents el català és la llengua pròpia de
01 Dec, 2023
Date
34.17 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

Moció en defensa del català com a llengua preferent a les
administracions
ANTECEDENTS

El català és la llengua pròpia de Catalunya, a més de ser una de les 3
llengües oficials de Catalunya, i com a tal ha de ser la llengua d’ús
preferent.
Tal i com s'evidencia en la vida quotidiana a casa nostra, l'ús de la
llengua catalana no provoca cap tipus de confrontació social, ans el
contrari, és una eina més de convivència a la societat catalana i un
instrument de cohesió social del país. La llengua catalana i
castellana han conviscut i conviuen amb normalitat, no hi ha
discriminació de cap mena per part de les administracions.
La nostra llengua i la nostra cultura són part de la nostra identitat
com a país, i l’objectiu de tot partit polític que creu en aquest país
i ens els seus elements diferencials, com són la llengua i la cultura,
ha de ser defensar amb fermesa els drets que tenim com a nació.
Defensar la llengua catalana ha de ser un objectiu inherent a tot
projecte polític que cregui en aquest país.
Hem de treballar per defensar la nostra llengua, llengua que és encara
ara minoritària, i que com a llengua minoritària hem de centrar
esforços en preservarla i potenciar el seu ús, perquè a més, en la
diversitat lingüística radica la riquesa.
Cal treballar per mantenir la immersió lingüística, com a garantia que
els alumnes acabin l’ensenyament obligatori coneixent les dues
llengües, i perquè del contrari es posaria en perill la cohesió futura
del nostre país. Tots els estudis indiquen que tots els alumnes de
Catalunya tenen els mateixos nivells de coneixement del castellà que
els alumnes del conjunt de l’Estat espanyol.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès els constants atacs que està patint la nostra llengua, ja sigui
des de tribunals o d’alguns partits polítics, tot presentant recursos
contra els reglaments d’ús del català a diferents administracions
locals.
Atès que, recentment amb la sentència del Tribunal Constitucional
contra l’Estatut de Catalunya aprovat pel poble de Catalunya, i ara,
amb un auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspèn
de manera cautelar set articles del reglament municipal de
l’ajuntament de Barcelona, i també del reglament de la Diputació de
Lleida, per l’ús del català, en concret aquells que fa referència al
català com a llengua d’ús preferent.
Atès que una llengua que és pròpia ha de poder ser llengua preferent
de les administracions públiques.
Atès que la sentència del Tribunal Constitucional pot ser objecte
d’interpretacions possibles pel que fa a la qüestió de la llengua
Atès que es tracta d’un auto cautelar del TSJC i que, per tant, falta
el pronunciament sobre el fons i que la suspensió cautelar no està
prou justificada.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Granollers a l’auto de
suspensió cautelar dictada pel TSJC i que suspèn de manera cautelar
set articles del reglament municipal de l’ajuntament de Barcelona i el
de la Diputació de Lleida per l’ús del català, en concret aquells que
fa referència al català com a llengua d’ús preferent.
Segon. Donar suport a les administracions locals que disposen de
reglaments vigents per a l’ús de la llengua catalana on el català és
llengua preferent, com és el cas de l’Ajuntament de Granollers, i
esperonar a la resta a aprovarne.
Tercert. Instar al TSJC que anul·li la suspensió, per tal que la
llengua catalana, com a llengua pròpia del nostre país, segueixi sent
llengua preferent de les administracions.
Quart. Demanar al Govern de la Generalitat, i al seu president, que
defensin amb fermesa la llengua catalana davant dels constants atacs
que està rebent
Cinquè. Mostrar novament el rebuig de l’ajuntament de Granollers a la
sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya
Sisè. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat, al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
Granollers, 30 de novembre de 2010
Isabel Alcalde Pius Canals
Grup Municipal d’ERC Grup Municipal de Convergència i Unió

More Files

Showing 20 files
Icon
HTTPWWW777COMPLAYROULETTEHTML
http://www.777.com/playroulette.html
Icon
DEMANDE DE TRAVAUX – CSEM USAGER  
demande de travaux – csem usager :  secteur :  nom du responsable :  téléphone : 
Icon
P LAN TERRITORIAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS APPEL
p lan territorial de lutte contre les discriminations appel à projets « egalité et lutte contre les discriminations » règlement de particip
Icon
TÍTULO DEL CAPÍTULO O DEL ARTÍCULO (ESTILO «TITRE 1»)
título del capítulo o del artículo (estilo «titre 1») subtítulo (estilo «soustitre»)
Icon
ANEXO IV A QUE SE REFERE O §1º DO
anexo iv a que se refere o §1º do artigo 6º da portaria nº 118/smg/2009 alteração da escala de férias 1. identificação do(a) serv
Icon
BASES DE LA PROMOCIÓ DE PETROLIS PRINCIPAT “SORTEIG FORFAITS
bases de la promoció de petrolis principat “sorteig forfaits grandvalira via instagram ” 1. objecte de la promoció. petrolis princ
Icon
LA FILLE QUELQUES HEURES AVANT L’IMPACT D’HUBERT BEN KEMOUN
la fille quelques heures avant l’impact d’hubert ben kemoun toute l’histoire se passe en quelques heures, dans une petite ville d’extrê
Icon
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO SOCIAL
universidad tecnológica de nezahualcóyotl programa institucional de servicio social secretaría académica subdirección de servicios aca
Icon
LA LETTRE DE MOTIVATION VOTRE PROJET ABOUTI VOUS ALLEZ
la lettre de motivation votre projet abouti vous allez présenter votre dossier de demande de financement d’un congé de formation profes
Icon
JEANCLAUDE CROIZÉ POLITIQUE ET CONFIGURATION DU LOGEMENT EN FRANCE
jeanclaude croizé politique et configuration du logement en france (19001980) volume iii naissance dune politiqu
Icon
3 ENGLISH RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18719 PRIS EN VERTU
3 english règlement de l’ontario 187/19 pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail pris le 30 mai 2019
Icon
CONTRAT DE PRESTATIONS VENDANGES CONTRAT N°
contrat de prestations vendanges contrat n° désignati
Icon
AJUNTAMENT DE PALAMÓS COMUNICACIÓ PRÈVIA URBANÍSTICA DADES DE L’INTERESSAT
ajuntament de palamós comunicació prèvia urbanística dades de l’interessat, de la interessada: nom i cognoms/raó social
Icon
DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE LEXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS
dossier de reconnaissance des acquis de lexpérience professionnelle dans le cadre d’un recrutement par la voie du détachement en faveur
Icon
HISTOIRE DES ARTS A COMPÉTENCES ÉVALUÉES CETTE ÉPREUVE
histoire des arts a. compétences évaluées : cette épreuve permettra de vérifier les compétences suivantes : la connaissan
Icon
CODIS PER L’ANESCAT 2003 (VEGEU INSTRUCCIONS AL FINAL DEL
codis per l’anescat 2003 (vegeu instruccions al final del document) operacions del sistema nerviós (neurocirurgia) 01.1 craniotomia pe
Icon
ЗАГАШЕВ И ПРИЕМ «ЧТО? КТО? ГДЕ? КАК? КОГДА?» ЦЕЛЬ
загашев и. прием «что? кто? где? как? когда?» цель: используется для развития способности структурировать информацию как на начальном,
Icon
PARTICIPER A UNE ETUDE CLINIQUE QU’ESTCE QUE CELA SIGNIFIE
participer a une etude clinique, qu’estce que cela signifie ? introduction : depuis le début des années 1990, de nouveaux médicaments, spé
Icon
PROTOCOLE D’INFORMATION CONCERNANT LA FIXATION RÉNALE RÉTROPÉRITONÉOSCOPIQUE (NÉPHROPEXIE) SUR
protocole d’information concernant la fixation rénale rétropéritonéoscopique (néphropexie) sur néphroptose symptomatique
Icon
SUMARIO 1 DISCAPACIDAD Y MINUSVALIA SU CONCEPTO CLASES Y
sumario: 1. discapacidad y minusvalia: su concepto, clases y reconocimiento: a) la discapacidad como categoría general; b) las clasificacione