DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

2 Pielikums Ministru kabineta

2 pielikums ministru kabineta 2014. gada  18. marta noteikumiem nr. 143 norīkojums nr. darbam augstumā paa
22 Nov, 2023
Date
28.21 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
2 11PIELIKUMS MINISTRU KABINETA 2009GADA 20OKTOBRA NOTEIKUMIEM NR1193 DATU
2 11.pielikums ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem nr.1193 datu savākšanas pamatojums – likuma par budžetu
Icon
2PIELIKUMS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS 2014GADA 11JŪNIJA LĒMUMAM NR110
2.pielikums sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumam nr.1/10 paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja
Icon
6 VIDES MINISTRIJAS IESNIEGTAJĀ REDAKCIJĀ 2PIELIKUMS MINISTRU KABINETA 2009GADA
6 vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 2.pielikums ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem nr.1465 (pielik
Icon
9PIELIKUMS MINISTRU KABINETA 2012GADA 6NOVEMBRA NOTEIKUMIEM NR748 DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANAS
9.pielikums ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem nr.748 dokumentu iznīcināšanas akta paraugs (institūcijas veidla
Icon
3 2PIELIKUMS MINISTRU KABINETA 2012GADA 6NOVEMBRA NOTEIKUMIEM NR749 FORMĀTI
3 2.pielikums ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem nr.749 formāti, kādos pastāvīgā valsts glabāšanā nodod fotodok
Icon
2 PIELIKUMS BŪVUZRAUDZĪBA “SASMAKAS EZERA SLŪŽU PĀRBŪVEI” ID NR
2. pielikums būvuzraudzība “sasmakas ezera slūžu pārbūvei”, id nr. tnpz 2021/16 tehniskā specifikācija būvuzraudzība “sasmakas eze
Icon
1PIELIKUMS 20082020 PROJEKTU KONKURSA „RŪJIENAS VĒSTURISKĀ CENTRA UN PAŠVALDĪBAS
1.pielikums 20.08.2020. projektu konkursa „rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

2
Pielikums

Ministru kabineta
2014. gada  18. marta
noteikumiem Nr. 143
Norīkojums Nr.
darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos
Darbu veikšanai
(darbu veikšanas vieta vai adrese)
(paredzēto darbu apraksts)
norīkots atbildīgais par darba veikšanu augstumā
(vārds, uzvārds)
un šādi nodarbinātie:
(vārds, uzvārds)
(vārds, uzvārds)
(vārds, uzvārds)
(vārds, uzvārds)
(vārds, uzvārds)
Lietošanai izsniegti šādi individuālie aizsardzības līdzekļi:
Veikta mērķa instruktāža:
(instruktāžas tēmas nosaukums)
Darba vietā augstumā jāievēro šādi organizatoriskie un tehniskie
pasākumi:
Darba uzsākšanas datums un laiks
Darba pabeigšanas datums un laiks
Ar darba apstākļiem esmu iepazinies un norīkojumu saņēmis:
(vārds, uzvārds un paraksts)
(vārds, uzvārds un paraksts)
(vārds, uzvārds un paraksts)
(vārds, uzvārds un paraksts)
(vārds, uzvārds un paraksts)
Norīkojumu izsniedza:
(atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)
20. g. .
Piezīmes.
1. Norīkojumu aizpilda divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
atbildīgā par darbu izpildi augstumā, bet otrs – pie darba devēja,
darba devēja norīkotas personas vai darba aizsardzības speciālista.
2. Darba devējs, darba devēja pilnvarota persona vai darba
aizsardzības speciālists izskaidro paredzamā darba specifiku un
nepieciešamos drošības pasākumus.
3. Ja nodarbinātais ir iepazīstināts ar norīkojumā iekļauto
informāciju, viņš apliecina to ar parakstu.
Labklājības ministrs Uldis Augulis
N04164p

More Files

Showing 20 files
Icon
GUIÓ D’AVALUACIÓ TUTORA PROFESSIONAL DEL CENTRE COLLABORADOR PRÀCTICUM II
guió d’avaluació tutor/a professional del centre col.laborador pràcticum ii. grau en educació social. udl nom alumne:
Icon
SOLUCIONES EJERCICIOS ORGÁNICA 1 A) 4AMINO2(2’2’DIMETIL3’BUTENIL)5HIDROXIHEXANAL B) 1CLORO4ISOPROPIL135TRIMETIL24HEXADIEN1OL C)ÁCIDO
soluciones ejercicios orgánica 1 a) 4amino2(2’,2’dimetil3’butenil)5hidroxihexanal b) 1cloro4isopropil1,3,5trimetil2,4hexadie
Icon
A NNEXE 2 ACTIONS DE FORMATION MOBILISABLES PAR LES
a nnexe 2 actions de formation mobilisables par les employeurs pour les jeunes en emplois d’avenir etapes des emplois d’avenir
Icon
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT DIRIGÉ PAR LE PREMIER MINISTRE EVANS
composition du gouvernement dirigé par le premier ministre evans paul: les ministres: le citoyen yves germain joseph est nommé ministre de
Icon
P REFET DES ALPESMARITIMES COMMUNE DE THEOULE SUR MER
p refet des alpesmaritimes commune de theoule sur mer avenant n°1 au cahier des charges de la concession
Icon
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ГАМЗИГРАД БР 1393 30042019 З
специјална болница за рехабилитацију гамзиград бр. 1393 30.04.2019. з а ј е ч а р на основу чл. 108. закона о јавним наба
Icon
DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DE CONSTRUCTOR I PROPIETAT PER A LA
document d’identificació de constructor i propietat per a la tramitació de llicències d’obra major núm. expedient:
Icon
HORARIO BUS INTERNO RUTA RODRIGO FACIOCIUDAD DE LA INVESTIGACIÓNEDUFI
horario bus interno ruta: rodrigo faciociudad de la investigaciónedufi facultad de educacion educacion fisica ciudad de la invest
Icon
85 SAIBABA AND NARA NARAYANA GUFA ASHRAM PART I
85 saibaba and nara narayana gufa ashram part i & ii p r e f a c e l’exposé sur le nara narayana gufa ashram reproduit
Icon
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
secretaría de estado de energía ministerio para la transición ecológica dirección general d
Icon
APTAUJA UZŅĒMUMU PRIORITĀTES UN GALVENĀS PROBLĒMAS TO TURPMĀKAJĀ
aptauja uzņēmumu prioritātes un galvenās problēmas to turpmākajā izaugsmē aptaujas mērķis balstoties uz
Icon
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE
acta de la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013 a serinyà, el dia 29 de gener de 2013, a la sala de sessions de la casa consistoria
Icon
ÉTATSUNIS WTTPRS275 PAGE 153 IVPOLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR
étatsunis wt/tpr/s/275 page 153 iv.politique commerciale – analyse par secteur 1)a
Icon
RÉCENTS PROGRÈS EN GÉNIE DES PROCÉDÉS NUMÉRO 109
récents progrès en génie des procédés, numéro 109 2017 issn: 1775335x ; isbn: 9782910239848, ed. sfgp, paris, france titre du texte
Icon
ДОДАТОК ДО ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 12
додаток до доручення голови київської обласної державної адміністрації 12 лютого 2021 року № 61 обґрунтування технічних та якісних ха
Icon
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES N° 20 – JUIN 2012
ministère des affaires étrangères n° 20 – juin 2012 autolib’, zéro bruit zéro odeur zéro pollution une prem
Icon
C ENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI
c entrum pro zdravotně postižené zlínského kraje ve spolupráci s městským úřadem otrokovice, odborem sociálním, pro vás nadále provozuje
Icon
WWWCOMPTOIRLITTERAIRECOM ANDRÉ DURAND PRÉSENTE ‘’CORRESPONDANCES’’ SONNET DE BAUDELAIRE DANS
www.comptoirlitteraire.com andré durand présente ‘’correspondances’’ sonnet de baudelaire dans ‘’les fleurs du mal’’
Icon
G ENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS
g eneralitat de catalunya departament de cultura i mitjans de comunicació oficina de premsa calendari i balanç d’activitats d
Icon
GREMI DE CONSTRUCTORS DEL GARRAF ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE
gremi de constructors del garraf associació empresarial de constructors d´obres comarca del garraf